Regulamin

# I: PODSTAWOWE POJĘCIA:

 • Sprzedawca - lub też Usługodawca - Grzegorz Jędrzejko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Jędrzejko GREWEL-MOTO, zlokalizowaną w Kętach przy ul. M.Kolbe 8, 32-650 Kęty, NIP: 5492107165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

 • Sklep internetowy, zwany dalej jako Sklep - lub też Serwis - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.grewel-moto.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną.

 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrenio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 • Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży, określona w zamówieniu.

 •  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające ilość i jakość Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, składane poprzez Konto Klienta.

 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny,  zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.

 •  Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, mająca na celu założenie przez Kupującego "konta", dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 • Konto - podstrona sklepu, w ramach której Kupujący ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi, stanem złożonych przez siebie Zamówień, a także - po zalogowaniu - składać Zamówienia.

 • Koszyk - e-koszyk, miejsce w którym Kupujący przechowuje wybrany Towar, który chce zamówić.

 

# II: POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 •  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym Umowy Sprzedaży Towarów.

 •  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ust. z dn. 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Droga Elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. ).

 • Regulamin jest skierowany do wszystkich Kupujących w Sklepie. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 • Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Do Umów Sprzedaży zawartych przed jego zmianą stosuje się Regulamin, który obowiazywał w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

   

 •  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszace się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog Towarów  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.

 

# III: ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

 • Dokonując zakupów za pośrednictwem Sklepu Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności i RODO.

 • Serwis dostępny pod adresem www.grewel-moto.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także posiadanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

 

# IV: INFORMACJA O CENACH I TOWARACH:

 •  Oferowane przez Sprzedawcę Towary są oryginalne i pochodzą z oficjalej sieci dystrybucji.

 •  Cena Towaru podana jest w walucie polskiej (PLN), zawiera podatek VAT (cena brutto) i nie uwzględnia kosztów przesyłki oraz żadnych innych dodatkowych kosztów. Cena będąca przy każdym Towarze, podana na stronie produktu, jest wiążąca w momencie złożenia przez Kupującego Zamówienia.

 • Cena, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić, obejmująca Towar wraz z kosztami przesyłki, wyświetlona zostanie po wyborze sposobu dostawy.

 

# V: PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ DOSTAWA TOWARÓW:

 • Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Składając Zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) i zaakceptował jego postanowienia.

 • Kupujący skłądając Zamówienie oświadcza, że podane przez niego dane osobowe potrzebne do realizacji Zamówienia są prawdziwe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 •  Zamówienia od Kupujących przyjmowane są przez stronę internetową www.grewel-moto.pl po zalogowaniu (wymaga wcześniejszej Rejestracji) lub w sposób nie wymagający Rejestracji, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Kupujący skłądając Zamówienie bez Rejestracji, musi w Zamówieniu podać swoje dane: Imię i Nazwisko, adres dostawy oraz telefon kontaktowy

 • Kupujący po złożeniu Zamówienia dostaje potwierdzenie zaistnienia zdarzenia, za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę lub Święta potwierdzenie ów zostaje wysłane pierwszego dnia roboczego, następującego po tym dniu, w którym zostało złożone Zamówienie.

 • Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym realizacja Zamówienia odbędzie się w przypadku dostępności Towarów na stanie Sklepu / w magazynie lub u dostawców Sklepu/. W przypadku braku dostępności Towarów Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego, które z Zamówionych Towarów są niedostępne oraz o przybliżonym terminie dostawy tych Towarów. Wówczas Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia:

 1. częściowa realizacja - czyli wysyłka tylko dostępnych Towarów;

 2. całościowa realizacja - czyli wysyłka wszystkich Towarów w późniejszym terminiepo dostawie niedostępnych Towarów;

 3. anulowanie całego Zamówienia.

 • Proces realizacji Zamówienia w przypadku dostępności Towarów:
 1. w przypadku złożenia Zamówienia, płatnego przelewem tradycyjnym -  rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.

 2. w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się zgodnie z informacją dostępności Towaru na stronie produktu.

 3. Przy czym Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 - 16.00

 • Proces realizacji Zamówienia w przypadku Towarów pod zamówienie (Towary, u których na karcie produktuy jest informacja "Data dostawy: Powyżej tygodnia") uwarunkowany jest dostępnością Towarów u Importera i rozpoczyna się w momencie sprowadzenia ich przez Sprzedawcę.

 • Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Kupującego.

 • W ramach wysyłki dostępne są następujace formy:

 1. kuriera Inpost z opcją dostawy do paczkomatu, paczkopunktu

 2. kurier z dostawą pod wskazany adres

 • Sprzedawca realizuje wysyłkę Towaru do godziny 15.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Wszystkie przesyłki są rejestrowalne.

 

# VI: FORMY PŁATNOŚCI:

 • W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. Przelew tradycyjny:

ING Bank Śląski:  79 1050 1070 1000 0091 4185 3706
GREWEL-MOTO, Ul. św. M. kolbe 8, 32-650 Kęty

 1. Szybkia płatność on-line z imoje (ING)

 2. Płatność przy odbiorze osobistym w sklepie:

          - Płatność gotówką
          - Płatność kartą

 • Kupujący wybierający opcję płatności przelewem, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i Zamówienie zostanie ANULOWANE. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za Zamówienie przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

# VII: KONTAKT ZE SKLEPEM / SPRZEDAWCĄ:

 • Telefon: 505-078-145 lub 508-209-641

 • e-mail: sklep@grewel-moto.pl

 •  Adres korespondencyjny: GREWEL-MOTO, 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 8

 

# VIII: ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 • Zgodnie z Ustawą O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży zakupionych Towarów w Sklepie, ma prawo w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki, odstąpić od tejże umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy "oświadczenie o odstąpieniu od umowy". Najlepiej, w celach dowodowych, pisemnie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 • Oświadczenie o odstapieniu od umowy najlepiej wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@grewel-moto.pl lub listem za potwierdzeniem nadania i odbioru na adres siedziby GREWEL-MOTO, 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 8.

 • Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 • Zwrotu Towaru należy dokonać na adres GREWEL-MOTO, 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 8.

 • Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. opakowania, zabezpieczenia Towaru, nadania przesyłki etc.). Konsument, w celach dodowdowych, zwraca Towar tylko i wyłącznie przesyłką rejestrowalną.

 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłkek zwrotnych za pobraniem.

 • Sprzedawca, po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu stanu Towaru, zwróci Konsumentowi środki pieniężne, które wydał zawierając Umowę Sprzedaży. Dotyczy to także kosztów dostawy Towaru do Konsumenta, jeśli były one uwzględnione w zamówieniu.

 • WAŻNE: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposóbKonsument ma prawo sprawdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki może uczynić to w stacjonarnym sklepie. Konsument nie może używać rzeczy w sposób dowolny i nieograniczony. Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości Towaru.

 • Zgodnie z Art. 38 Ustawy O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 
  lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 
  zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem 
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
  odstąpienia od umowy
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
  otwarte po dostarczeniu
  ,

 

# IX: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY - RĘKOJMIA:

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru, które istniały w chwili jego przejścia na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Rękojmia trwa przez okres dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 • Z tytułu rękojmi Konsument może zażądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady towaru.

 1. Jeśli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie usterkę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie miał możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub nie zdołał usunąć wady.

 2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia usterki, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

 • Konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za pomocą formularza reklamacjyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 • Konsument przesyła wadliwy Towar wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego na adres GREWEL-MOTO, 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 8.

 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.

 • Klient ponosi koszt przesyłki wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Koszt prtzesyłki Klientowi niezwłocznie i tylko po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

# X: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Spzredawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przeisów Ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w procesie realizacji umowy sprzedaży.

 •  Klient zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich korygowania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia kazdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy O Ochronie Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia Klienta.

 • Więcej informacji w zakresie dancyh osobowych można znaleźć w zakładce "Polityka prywatności".

 

 # XI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Sklep stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk, czyli do reguł postępowania w czasie realizacji Zamówienia. Należą do nich m.in. rzetelność, staranność, profesjonalizm, właściwe relacje z Kupującymi, unikanie sytuacji konfliktowych.

 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.grewel-moto.pl/conditionsinfo.aspx\
 • Kupującego obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania treści bezprawnych na stronach Sklepu, dostarczania ich w szczególności poprzez formularze dostępne w Sklepie. Treści takie będą kasowane a konto Kupującego zostanie usunięte.

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Ustawa z dnia 30 maja 2014 O Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014.827), Przepisy Kodeksu Cywilnego).

 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego  będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności między Regulaminem a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 • Regulamin obowiazuje od 12 listopada 2021 roku.

 

# XII: ZAŁĄCZNIKI: