Polityka prywatności

## RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO informujemy, że:

# Administratorem Państwa danych osobowych (zwanego dalej "Administratorem danych") jest przedsiębiorca:

Grzegorz Jędrzejko GREWEL-MOTO

ul. M. Kolbe 8,  32-650 Kęty

tel: 505-075-145

email: sklep@grewel-moto.pl

# Dane kontaktowe Administratora danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można skontaktować się z Administratorem danych w następującej formie:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 505078145

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: sklep@grewel-moto.pl

 • listownie pod adresem siedziby Administratora danych: ul. M. Kolbe 8, 32-650 Kęty

# Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

- umożliwienia wysyłki towarów za pośrednictwem przewoźników
- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego grewel-moto.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym także dokonywania transakcji;
-  zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- obsługi reklamacji, w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, tj:

 • kontaktowanie się z Państwem, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail (newsletter itp.)
 • monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością w Sklepie
 • w celach statystycznych, monitorowanie aktywności użytkowników
 • dla celów podatkowych i rachunkowych
 • dla celów archiwizacyjnych

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

# Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W przypadku niepodania danych osobowych (np. adresu dostawy) umowa nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

# Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

Państwa dane osobowe na stornie www.grewel-moto.pl będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, mimo braku wycofania zgody, jeżeli będziecie Państwo nieaktywni przez okres 3 lat, tzn. przez 3 lata nie zalogujecie się Państwo na stronie naszego sklepu internetowego oraz nie dokonacie żadnych zakupów w Sklepie.

Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa.

# Przekazywanie danych poza EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

# Prawa osoby, któej dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

 • sprostowania / uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

 •  usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

 • przeniesienia Państwa danych osobowych

Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

# Odbiorcy danych

Dostęp do danych mogą mieć osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi transportowe oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe.

# Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

# Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

# Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

 

## POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nasza Firma chroni dane osobowe Użytkowników.
Każdy Klient chcący zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym posiada możliwość założenia własnego konta. Posiadanie własnego konta w naszym sklepie umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania danych osobowych lub firmy zamawiającego. Istnieje możliwość skasowania konta na życzenie Użytkownika, a także zmiana danych.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Użytkowników (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym postronnym osobom, firmom ani organizacjom.

Należy pamiętać aby po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknąć w "wyloguj się", znajdujący się w prawym górnym rogu. Nie należy również udostępniać nikomu loginu i hasła do Twojego konta.
Każdy Użytkownik ma prawo, do wglądu i poprawienia danych po zalogowaniu się oraz do usunięcia swoich danych osobowych.

 

## PLIKI COOKIES

 • Serwis - sklep internetowy, należący do Administratora danych, dostępny pod adresem www.grewel-moto.pl.
 • Operator serwisu- Grzegorz Jędrzejko GREWEL-MOTO, 32-650 Kęty, ul. M. Kolbe 8
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (czyli "ciasteczka") - dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 •  Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „

a: sesyjne -  (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b: stałe - (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

c: niezbędne - pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

d: pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

e: wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

f: „funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

g: reklamowe - pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 • Więcej informacji, na temat plików cookies, dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.